Usnesení Rady Královéhradeckého kraje - archiv

Jednání Rady Královéhradeckého kraje se konají 1x za 2 týdny v pondělí od 9.00 hodin. Usnesení rady jsou k dispozici nejdříve 10 dní po jednání

19.1.2011

USNESENÍ ze 2. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 19.01.2011

Zaměření na oblast dopravy a silničního hospodářství, grantů a dotací, ekonomiky, majetkoprávní, životního prostředí a zemědělství, školství, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, sociálních věcí, zdravotnictví, územního plánování a stavebního řádu, investic.