Další soutěže - archiv

22.11.2016

Vypravuj! aneb Klání vypravěčů.

Knižní kulturu a kulturu mluveného slova žáků základních škol prověří nový soutěžní projekt s názvem "Vypravuj! aneb Klání vypravěčů" založený na videoprezentaci oblíbené knihy.Soutěž je určena pro jednotlivce i celé třídy základních škol.

22.11.2016

Soutěž "Za časů české královny Marie Terezie"

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny Marie Terezie. Soutěž s názvem "Za časů české královny Marie Terezie" je určena účastníkům od 6 do 19 let. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu ve 2. polovině května 2017 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“.Soutěžní práce zasílejte do 8. března 2017.

21.11.2016

Celostátní soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně celostátní soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ (Věstník MŠMT, kategorie C). V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol. Další informace o soutěži a kontakty v příloze.

15.11.2016

Geologická olympiáda

Soutěž je určena žákům druhých stupňů ZŠ (kategorie A) a studentům SŠ (kategorie B), u víceletých gymnázií ekvivalentně uvedeným kategoriím. Cílem je podpořit rozvíjení znalostí z oboru geologických věd (mineralogie, petrologie, vývoj života na Zemi apod.) a zároveň vyhledávat zájemce a talenty v tomto oboru. Soutěž vyhlašuje Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou, Muzeem Diamantů a dalšími muzei (již tradičně Jihočeské, Východočeské a další),

10.10.2016

Nová soutěž v projektu "ZEBRA se za tebe nerozhlédne !"

V rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ je vyhlášena soutěž o nejlepší preventivní projekt realizovaný ve školních a zájmových kolektivech se zaměřením na problematiku dopravní výchovy. Téma v našem kraji zní "Jak se učíme dopravní výchovu u nás". Pořadatelem soutěže je Policie České republiky a partnery soutěže jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR. Soutěž probíhá od října 2016 až do 15. ledna 2017 a jejím předmětem je nejlépe zpracovaný výukový program, který se věnuje vzdělávání dětí v problematice bezpečného pohybu v silničním provozu, který je v rámci výuky či vzdělávání již fungující.

21.9.2016

Juvenes Translatores - 10. ročník soutěže pro středoškolské studenty

Od 1. září se mohou střední školy opět hlásit do soutěže Juvenes Translatores , kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise. Elektronickou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce EU do 20. října 2016 na internetových stránkách soutěže: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm .

19.9.2016

Najdi svého veterána - soutěž pro ZŠ a SŠ

Ministerstvo obrany ČR vyhlásilo v rámci vzdělávacího projektu Příprava občanů k obraně státu soutěž s názvem Najdi svého veterána. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol.