Školství a volnočasové aktivity - 2010

Krajské dotační programy pro rok 2010

3.12.2009

Školství a prevence rizikového chování

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1573/2009 ze dne 16. 11. 2009 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/582/2009 ze dne 22. 10. 2009, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy na rok 2010 pro oblast školství a prevence rizikového chování.

3.12.2009

Sport a tělovýchova

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1573/2009 ze dne 16. 11. 2009 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/582/2009 ze dne 22. 10. 2009, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy na rok 2010 pro oblast sportu a tělovýchovy.

2.12.2009

Práce s dětmi a mládeží

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1573/2009 ze dne 16. 11. 2009 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/582/2009 ze dne 22. 10. 2009, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy na rok 2010 pro oblast práce s dětmi a mládeží.