Rozvoj kraje - aktuální informace

13.10.2021

Upozornění

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).

12.10.2021

Týden vzdělávání dospělých 2021

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu od 8. do 12. listopadu 2021. Níže naleznete informace o programu.

4.10.2021

5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (r. 2021)

Královéhradecký kraj v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stavebního zákona, pořídil v zákonem stanoveném termínu, tj. do 30.6.2021 již 5. Úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 stavebního zákona ji následně předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání. 5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla projednána, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 13. září 2021.

4.10.2021

Setkání na téma „Rozvoj obcí a regionů 2021“

Regionální stálá konference ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a regionální rozvojovou agenturou CIRI si dovolují pozvat zástupce obcí a regionální partnery na již 7. ročník workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů“.