Cestovní ruch

Turistický portál Královéhradeckého kraje najdete na adrese https://www.hkregion.cz/.


Agenda cestovního ruchu spadá od 1. června 2021 pod Odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Pracovníci zajišťují agendu spojenou s výkonem činností spadajících pod státní správu. Úzce také spolupracují s kolegy z Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.

vedoucí oddělení: Mgr. Pavlína Mazánková
e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz,
tel.: +420 495 817 322, mob.: +420 720 987 142

14.2.2011

REGIONTOUR 2011

Královéhradecký kraj slavil úspěch na významném středoevropském veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011

17.5.2010

FAM & PRESS TRIP

Do Královéhradeckého kraje zavítali čeští i zahraniční novináři a zástupci cestovních kanceláří a agentur

12.5.2010

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V OPOLÍ

Prezentace společnosti Revitalizace KUKS, Královéhradeckého kraje a jednotlivých destinací z východních Čech na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Opoli.