Cestovní ruch

Turistický portál Královéhradeckého kraje najdete na adrese https://www.hkregion.cz/.


Agenda cestovního ruchu spadá od 1. června 2021 pod Odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Pracovníci zajišťují agendu spojenou s výkonem činností spadajících pod státní správu. Úzce také spolupracují s kolegy z Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.

vedoucí oddělení: Mgr. Pavlína Mazánková
e-mail: pmazankova@kr-kralovehradecky.cz,
tel.: +420 495 817 322, mob.: +420 720 987 142

20.7.2016

Do našeho kraje zavítali polští novináři

Na neděli 19. června 2016 připravil Královéhradecký kraj zajímavý program pro polské novináře v rámci třídenního presstripu, který se nesl v duchu tématu „Jak chutnají Východní Čechy“.

10.5.2016

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HOSTIL PRESS – TRIP DÁNSKÝCH NOVINÁŘŮ

Stále více turistů ze Skandinávie zaznamenává za poslední dobu Královéhradecký kraj. Podle statistik se například návštěvníci ze severského Dánska vyšplhali až na pátou příčku v zahraničním příjezdovém cestovním ruchu. Předběhli je pouze blízcí sousedé ze Slovenska, Německa a Polska a také věční turisté s karavany, Holanďané.

21.3.2016

VELETRH INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA 2016

Pardubický a Královéhradecký kraj se představil společně na veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA 2016 ve společné expozici nazvané VÝCHODNÍ ČECHY

19.1.2016

Královéhradecký kraj se prezentoval na veletrhu v Brně

Ve dnech 14. - 17. 1. 2016 se na brněnském výstavišti konal veletrh cestovního ruchu GO - REGIONTOUR. Královéhradecký kraj tentokrát spojil síly s Pardubickým krajem a prezentuje turistickou nabídku pod značkou Východní Čechy.

19.1.2016

Pro rozvoj území jsou prvořadé kvalitní silnice

Ještě donedávna byl stav zdejších komunikací II. a III. třídy v žalostném stavu, v některých úsecích byly povrchy vozovek nebezpečné až kritické. Krkonoše - svazek měst a obcí v té souvislosti v rámci regionálního rozvoje oblasti vyvíjí mj. zájem o péči o infrastrukturu. A tak se situace změnila.

12.11.2015

Proběhlo setkání informačních center

Dne 4. 11. 2015 proběhlo setkání Informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jednání se konalo v nově zrekonstruovaném Broumovském klášteře.

10.11.2015

Vyhlášena výzva MMR – Cestování dostupné všem

MMR vyhlásilo výzvu v rámci podprogramu Cestování dostupné všem. Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout max. výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016.

10.11.2015

Seminář Kvalita služeb v cestovním ruchu

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj si Vás dovolují pozvat na seminář Kvalita služeb v cestovním ruchu. Seminář se uskuteční 2. prosince 2015 od 9.00 do 12.00.