Krizové řízení

Aktuální informace

12.10.2015

Hejtman otevřel nové operační středisko záchranářů a předal jim nové sanity

Nové operační středisko Zdravotnické záchranné služby v hradeckých Plačicích je v provozu od září, svého slavnostního otevření se dočkalo dnes dopoledne. Zařízení, které sídlí v areálu Hasičského záchranného sboru v ulici Na Bláhovce, při té příležitosti navštívil hejtman Lubomír Franc a do užívání předal záchranářům nové sanitní vozy.

21.9.2015

VIDEO: Královéhradecký kraj zažil třídenní blackout, tentokrát jen cvičně

V celém Královéhradeckém kraji nejde elektrický proud. Totální blackout vyřadil na tři dny z provozu všechny rozvodny v regionu. Lidé jsou bez proudu, nefungují obchody, čerpací stanice a dokonce ani mobilní telefony. Přesně takový námět mělo velké taktické cvičení „Region after Dark 2015“, do kterého byly zapojeny nejen složky IZS orgány krizového řízení kraje. Cvičily i všechny obce s rozšířenou působností a více jak 150 dalších subjektů z celého kraje.

7.8.2015

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí pro celý kraj. Za porušení zákazu hrozí sankce

Zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, a to v lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě nebo na polích. O tom hovoří Rozhodnutí o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek, které vydal hejtman Lubomír Franc vzhledem k přetrvávajícímu suchu a nepříznivým meteorologickým předpovědím.

25.6.2015

Veterinární cvičení „Nákaza 2015“

24. června 2015 proběhl na území vojenského újezdu Libavá ukázkový den pro účastníky cvičení „Nákaza 2015“. Jednalo se o součinnostní veterinární cvičení Ústřední veterinární správy SVS ČR, Vojenské veterinární služby AČR – Ústředního vojenského veterinárního ústavu Hlučín a Ministerstva zemědělství.

28.5.2015

Ukázka uložení a výdeje pohotovostních zásob

- pro pracovníky zajišťující oblast hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení krajského úřadu a obcí s rozšířenou působností, starosty a tajemníky, proběhla 27. května 2015 na středisku Stavební obnovy železnic, a.s. Sázava u Žďáru nad Sázavou.

28.5.2015

Pracovní jednání krizového štábu Královéhradeckého kraje

Z pokynu hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France bylo na 26. května 2015 svoláno pracovní jednání krizového štábu Královéhradeckého kraje. Všichni členové štábu obdrželi kromě jmenovacích dekretů přehled spojení, rozpis zasedacích místností pracovních skupin pro případ jednání po vyhlášení krizového stavu a další materiály nezbytně nutné pro jejich činnost.

13.5.2015

Pracovní porada krizových pracovníků

Ve dnech 5. – 6. 5. 2015 se konala ve školícím zařízení Správy státních hmotných rezerv Dolní Dvůr pracovní porada krizových pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s krizovými pracovníky obcí s rozšířenou působností.

12.5.2015

REPORTÁŽ: V Domově U Biřičky vypukl cvičný požár. Složky IZS trénovaly evakuaci osob

V hradeckém Domově U Biřičky dnes odpoledne cvičně hořelo. Všechny složky IZS, tedy Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, ale i Městská policie Hradec Králové měly za úkol natrénovat evakuaci ležících a sedících osob. Osmdesátku evakuovaných klientů domova hráli figuranti – studenti hradeckých středních škol. Na celém cvičení se podílelo asi 65 záchranářů.

8.5.2015

Osobnosti kraje se opět dočkaly ocenění

Již tradičně se 8. květen slaví v sídle Krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové jako Den kraje. Ani při letošním kulatém výročí konce druhé světové války tomu nebylo jinak. Oceněni nebyli jen příslušníci složek Integrovaného záchranného systému. Pamětní medaili hejtmana převzaly z jeho rukou vynikající osobnosti z nejrůznějších sfér veřejného života.

1.4.2015

Půl milionu hasičům na mimořádné škody

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo příspěvek ve výši 500 tisíc korun pro Hasičský záchranný sbor. Peníze budou použité na mimořádné výdaje při zásazích v regionu.