Krizové řízení

Aktuální informace

3.6.2019

Ukázka pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv /SSHR/

Správa státních hmotných rezerv ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky připravila dne 29. 5. 2019 pro pracovníky zajišťující úkoly v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení u krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zástupců složek Integrovaného záchranného systému krajů ukázku pohotovostních zásob a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky.

3.6.2019

14. Mezinárodní konference krizového řízení

Dne 23. května 2019 hostila Praha jako pořadatelské město 14. Mezinárodní konferenci krizového řízení, které se zúčastnili zástupci evropských měst, která jsou zařazena do projektu s názvem Síť spolupráce měst v rámci krizového řízení. Úspěšný průběh a organizaci letošního ročníku zajišťoval Odbor bezpečnosti, oddělením krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy, v reprezentativních prostorách Staroměstské radnice,

4.2.2019

XVIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019 - Ostrava

Pracovníci krizového řízení se zúčastnili mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019, jejíž XVIII. ročník se konal ve dnech 30. - 31. 1. 2019 v Aule VŠB-TU Ostrava pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

3.1.2019

Cvičení "LETADLO 2018"

Pracovníci oddělení krizového řízení se zúčastnili taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje ,,LETADLO 2018‘‘ .

19.9.2018

Konference krizového řízení a řešení krizových situací

Ve dnech 13. 9. – 14. 9. 2018 proběhla v Uherském Hradišti Konference krizového řízení a řešení krizových situací. Konference byla pořádána Vysokým učením technickým v Brně ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Zlínského kraje, rektor univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a rektor Vysokého učení technického v Brně.

25.6.2018

Cvičení veterinární služby NÁKAZA 2018

Ve dnech 18. – 21. 6. 2018 proběhlo ve Vojenském újezdu Boletice součinnostní cvičení veterinární služby s názvem „Nákaza 2018“. Cvičení se zúčastnili zástupci ústředních správních orgánů, krajských úřadů, Hasičského záchranného sboru, Státní veterinární správy včetně příslušníků Vojenského veterinárního ústavu.