Archiv usnesení zastupitelstva 2012-2016

19.11.2012

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Volba hejtmana a náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje, volba dalších členů Rady Královéhradeckého kraje, zřízení výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, volba jejich předsedů a členů, volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod