Přezkoumání ÚSC a DSO - základní informace

27.3.2019

Zásady přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků probíhá na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

26.3.2019

Hlavní povinnosti obcí a DSO

Hlavní povinnosti obcí a DSO vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.