Památkové rezervace

18.10.2018

Seznam památkových rezervací na území Královéhradeckého kraje a výnosy vlády

Památkové rezervace jsou územím, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, které může Vláda České republiky podle § 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci. Památková rezervace, které byly prohlášeny před nabytím účinnosti uvedeného zákona podle předchozích právních předpisů, jsou podle § 42 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, považovány za památkové rezervace podle tohoto zákona

2.2.2004

Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb.

Nařízení Vlády České republiky ze dne 24. května 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace. Vesnické památkové rezervace Křinice (obecní úřad obce s rozšířenou působností: BROUMOV) a Vesec u Sobotky (obecní úřad obce s rozšířenou působností: JIČÍN)

2.2.2004

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 417/87-VI/1

Prohlášení památkových rezervací historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko. Obesní úřady obcí s rozšířenou působností: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, HRADEC KRÁLOVÉ, JAROMĚŘ, JIČÍN