Příroda a krajina

9.9.2013

Návrh na vyhlášení PP Hustířanský les a návrh plánu péče o PP Hustířanský les

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Hustířanský les a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Hustířanský les.

9.7.2013

Návrh na vyhlášení PR Dubno – Česká Skalice a návrh plánu péče o PR Dubno – Česká Skalice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní rezervace Dubno – Česká Skalice a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Dubno – Česká Skalice.

9.7.2013

Návrh na vyhlášení PR Zbytka a návrh plánu péče o PR Zbytka

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní rezervace Zbytka a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Zbytka.

9.7.2013

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a návrh plánu péče o PP Týnišťské Poorličí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Týnišťské Poorličí a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Týnišťské Poorličí.

6.6.2013

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a návrh plánu péče o PP Javorka a Cidlina - Sběř

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Javorka a Cidlina - Sběř a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Javorka a Cidlina - Sběř.

23.5.2013

Návrh na vyhlášení PP Tuří rybník a návrh plánu péče o PP Tuří rybník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Tuří rybník a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Tuří rybník.

23.5.2013

Návrh na vyhlášení PP Luční potok v Podkrkonoší a návrh plánu péče o PP Luční potok v Podkrkonoší

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Luční potok v Podkrkonoší a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Luční potok v Podkrkonoší.

23.5.2013

Návrh na vyhlášení PP Pod Rýzmburkem a návrh plánu péče o PP Pod Rýzmburkem

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Pod Rýzmburkem a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem.

29.4.2013

Návrh na vyhlášení PR Peklo a návrh plánu péče o PR Peklo

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní rezervace Peklo a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní rezervace Peklo.

16.4.2013

Návrh na vyhlášení PP Veselský háj a návrh plánu péče o PP Veselský háj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 a s ust. § 40 odst. 2 zákona, možnost seznámit se s návrhem na vyhlášení přírodní památky Veselský háj a se zpracovaným návrhem plánu péče o přírodní památku Veselský háj.