Příroda a krajina

4.6.2020

Návrh plánu péče o přírodní památku Běleč - střelnice na období 2020-2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Běleč - střelnice.

4.6.2020

Záměr na vyhlášení ZCHÚ - Přírodní památky Běleč - střelnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také „zákon“) a dle § 77a odst. 4 písm. g) zákona, oznamuje v souladu s ust. § 40 zákona, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Běleč - střelnice.

20.5.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Zebín na období 2021 - 2030

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Zebín, ležící v katastrálním území Jičín.

15.5.2020

Záměr na vyhlášení (přehlášení) ZCHÚ - přírodní památky Rašelina

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 40 a § 41 ZOPK, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území, přírodní památky Rašelina.

15.5.2020

Záměr na vyhlášení (přehlášení) ZCHÚ - přírodní památky Louky v České Čermné

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 40 a § 41 ZOPK, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území, přírodní památky Louky v České Čermné.

15.5.2020

Oznámení o možnost seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rašelina na období 2020-2029

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. e) ZOPK č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památky Rašelina na období 2020 - 2029.

15.5.2020

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Louky v České Čermné pro období 2020 – 2029

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. e) ZOPK č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památky Louky v České Čermné na období 2020 - 2029.

15.5.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní rezervaci Šestajovická stráň na období 2020 - 2029

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Šestajovická stráň, ležící v katastrálním území Šestajovice a Roztoky nad Metují.

18.2.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Svatá Anna na období 2021-2032

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Svatá Anna, ležící v katastrálním území Dolní Lochov a Ostružno.

18.2.2020

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Ostruženské rybníky na období 2021-2030

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Ostruženské rybníky, ležící v katastrálním území Březina, Ohaveč a Ostružno.