Ochranná pásma

4.2.2004

Ochranné pásmo hradu Pecka

Rozhodnutí o určení ochranného pásma státního hradu Pecka. Obec s rozšířenou působností: NOVÁ PAKA

3.2.2004

Ochranné pásmo hradu Kost

Rozhodnutí o určení ochranného pásma státního hradu Kost. Obec s rozšířenou působností: JIČÍN