Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

27.5.2014

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“, to je název projektu, se kterým Královéhradecký kraj uspěl v 37. kole výzvy oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.