Kultura a památková péče

30.6.2021

Cena památkové péče v Královéhradeckém kraji

Rada Královéhradeckého kraje poprvé udělila ocenění za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví vKrálovéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Během slavnostního odpoledne byly předány i Pamětní plakety za péči o válečné hroby Ministerstva obrany ČR

3.9.2020

Konkrétní podzim 2020 - Fenomén Gočár

Tradiční výstavní projekt Klubu konkretistů a hostů se v roce 2020 věnuje 140. výročí od narození architekta, který dal zásadní tvář modernímu Hradci Králové. Umělci, kteří se ve své tvorbě programově zabývají geometrií a nezobrazivým uměním mají k architektuře samozřejmě blízko - k úspornému Gočárovi určitě nejblíž. Výstavy proběhnou v září v Muzeu Východních Čech /architekt Kotěra/ a ve Sboru kněze Ambrože od Josefa Gočára. Umělci reflektují Gočárovu tvorbu v malbě, grafice, objektu, soše či instalaci, artefakty vyvolávají diskuzi týkající se nejen přesahu a odkazu tohoto architekta, ale i významu umění ve veřejném prostoru atd. V měsíci říjnu se výstavní projekt připojí ke Dnům architektury a proběhne v Galerii U Přívozu SVK a opět ve Sboru kněze Ambrože. K výstavám vzniknou katalogy, k dispozici budou i dárkové předměty odkazující na symboly města Hradce Králové.

3.9.2020

Festival F. L. Věka

Festival F. L. Věka oslaví v tomto roce první kulaté jubileum – desátý ročník se uskuteční od 13. září do 1. listopadu a nabídne devět koncertů, jeden nový koncertní prostor a mezi špičkovými soubory a sólisty s velkým renomé doma i ve světě, například mezinárodně velice ceněného houslistu a koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka.

3.9.2020

G jako G O Č Á R

Architekt Josef Gočár, jehož výrazná osobnost budí respekt už prostým soupisem prací, je úzce spjat nejen s městem Hradec Králové, ale i s dalšími místy v Královéhradeckém kraji. V roce 2020 si připomeneme 140. výročí jeho narození. K tomuto významnému jubileu je připravována řada projektů a zapojit se můžete i Vy.

17.7.2020

Svátky skla Deštné v Orlických horách

Svátky skla v Deštném v Orlických horách budou letos trochu jiné.

29. ročník proběhne ve dnech 7. - 9. srpna 2020, avšak samotná tavba bude bez diváků na místě - za to však s 3 denním on-line přenosem práce sklářů pro letošní rok s tématem Zpátky k experimentu. Osobně si můžete přijít poslechnout Křišťálový koncert v sobotu 8. srpna do kostela sv. Máří Magdalény.

8.7.2020

Kino 2.0 memento mori

Bio Central a Hospital Kuks Vás zvou na zážitkové mysteriózní kino.