Solidarita a řízení migračních toků

24. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Rámcový program na období 2007-2013, s rozpočtem cca 5 866 mil. EUR. Program byl vytvořen ke zlepšení řízení migračních toků na úrovni EU a k posílení solidarity mezi členskými zeměmi.


Program zakládá finanční mechanismy zahrnující čtyři oblasti:

• Kontroly a dozor vnějších hranic – Fond pro vnější hranice (External Borders Fund)

• Navrácení občanů třetích zemí, kteří jsou v EU nelegálně – Evropský návratový fond (Return Fund)

• Integrace občanů třetích zemí, kteří jsou v EU legálně – Evropský fond pro integraci příslušníků třetích států (Integration Fund)

• Azyl – Evropský fond pro uprchlíky (European Refugee Fund)


Další informace v angličtině naleznete na: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm


Informace v češtině jsou k dispozici na Ministerstvu vnitra, Odbor azylové a migrační politiky: http://www.mvcr.cz/azyl/erf.html