Fiscalis 2013

21. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program pro období 2008-2013 bude pokračovat ve stimulování spolupráce mezi daňovými autoritami za účelem zvyšování výnosů z daní a současného snižování administrativního břemene osob podléhajících zdanění. Program bude podporovat udržování a zlepšování stávajícího a zavedení nových celoevropských automatizovaných systémů pro zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti při výměně informací mezi daňovými úřady.


Další informace jsou k dispozici v angličtině na

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/index_en.htm