Program Inteligentní energie pro Evropu

18. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

IEE

Energie


Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) obsahuje tři priority:


• zvyšování energetické účinnosti a racionální užití zdrojů energie

• zvyšování investic členských států do nových a obnovitelných zdrojů energie a energetické diverzifikace

• zlepšování energetické účinnosti a použití nových a obnovitelných zdrojů v dopravěKonkrétní aktivity se týkají např. překonávání překážek mezi úspěšnou demonstrací nové technologie a jejím uvedením na trh, snižování finančního rizika při zavádění nové technologie, vzdělávacích aktivit směřujících ke změně chování spotřebitelů a výměny zkušeností.