Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

18. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Cílem Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) je poskytovat koherentní a koordinovaný rámec pro finanční podporu aktivit Společenství v oblasti podnikání, inovací, informačních a komunikačních technologií a energetiky, včetně podpory otevřené metody koordinace mezi členskými státy.

CIP sdružuje několik dříve fungujících programů zaměřených na podporu konkurenceschopnosti evropské ekonomiky (např. MAP, ETAP, LIFE, MODINIS) v novém programovacím období 2007—2013. Rozpočet programu na celé programovací období činí 3,622 mld. EUR. Program je zaměřen především na podporu malých a středních podniků, kterým je určeno 60 % celkového rozpočtu. Část rozpočtu je také vyčleněna na ekoinovace.

CIP je společným rámcem pro 3 specifické podprogramy — Program podnikání a inovace, Program podpory politiky ICT a Program inteligentní energie pro Evropu. Jejich propojením dojde ke snížení administrativních nákladů řízení, zlepšení koordinace a budou plně využity synergické efekty programů, mimo jiné formou horizontálních nástrojů napříč jednotlivými podprogramy (např. síťové propojení euroinfocenter).Více informací naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cip/

a v angličině přímo na stránkách Evropské komise k programu http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm