Leonardo da Vinci

9. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni.


Obecné cíle programu

• Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí a dovedností podporujících jejich osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce

• Podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy

• Zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility pro zaměstnavatele i jednotlivce a usnadňovat mobilitu studentů odborné přípravy


Program zahrnuje tyto aktivity

Mobility osob (mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT), mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce (PLM), stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO))

Multilaterální projekty (přenos inovací, vývoj inovací)

Projekty partnerství (uzávěrka pro projekty partnerství je 15. února 2008)

Přípravné návštěvy (individuální grant umožňující pracovníkům institucí účastnit se kontaktního semináře nebo pracovního setkání s potenciálními partnery projektu)

Tematické sítě

Doprovodné aktivity


Bližší informace o programu Leonardo najdete na http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=62&.