Grundtvig

9. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.


Mezi cíle programu patří

• zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility

• zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé

• poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace

• podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání

• podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení

• zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé


Program zahrnuje tyto aktivity

Mobility osob (vzdělávací kurzy, stáže, asistenční a studijní pobyty)

- Další vzdělávání pracovníků institucí (termíny podání žádostí jsou 31.1.2008, 31.3.2008, 30.6.2008, 30.9.2008)

- Mobility dospělých účastníků (tato aktivita bude otevřena až v roce 2009)

- Stáže budoucích nebo začínajících učitelů v oblasti vzdělávání dospělých (Tato aktivita bude otevřena až v roce 2009)

Projekty partnerství

Multilaterální projekty (zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím rozvoje a předávání inovací a osvědčených postupů)

Tematické sítě (zaměřené na rozvoj vzdělávání dospělých v oboru, oblasti nebo aspektu řízení, se kterým souvisí; identifikaci, zdokonalování a šíření osvědčených postupů a inovací; poskytování obsahové podpory multilaterálním projektům a projektům partnerstvím a podporování vzájemné součinnosti mezi těmito projekty a partnerstvími; podporu rozvoje analýzy potřeb a zajištění kvality vzdělávání dospělých)

Přípravné návštěvy (umožňující pracovníkům institucí účastnit se kontaktního semináře nebo pracovního setkání s potenciálními partnery projektu)

Doprovodné aktivity


Další informace najdete na http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&.