Comenius (včetně doprovodné aktivity eTwinning)

9. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání.

Aktuality

5.11.2008: Projekty Partnerství Comenius Regio

Projekty partnerství Comenius Regio představují novou aktivitu, která se otevírá od roku 2009. Finančně podporuje projekty bilaterální zahraniční spolupráce na úrovni obcí a regionů. Klade si za cíl zlepšení vzdělávacích možností ve sféře školního vzdělávání.

Soubory ke stažení

Komu je program určen

• Žákům/studentům ve školním vzdělávání - od mateřských po střední školy

• Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:

- mateřské školy, včetně speciálních

- základní školy, včetně speciálních a uměleckých

- střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

• Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách

• Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí

• Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni

• Výzkumným centrům a institucím zabývajícím se problematikou celoživotního učení

• Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele

• Institucím zajišťujícím poradenství a informační servis


Typy aktivit

Individuální mobility (např. výměny studentů, učitelů, studijní návštěvy ředitelů, účast na vzdělávacích kurzech/školeních pro učitele a další pedagogické pracovníky, asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele)

- Pro aktivitu Další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou termíny pro podání přihlášek v roce 2008 stanoveny takto: 31.1.2008, 31.3.2008, 30.6.2008, 30.9.2008

- Termín podání žádosti pro asistentské pobyty je do 31. ledna 2008


Podpora spolupráce mezi:

- Školami, se zaměřením na rozvoj společných vzdělávacích projektů pro žáky/studenty a jejich učitele (Comenius - projekty partnerství škol)

- Organizacemi zodpovědnými za podobu školního vzdělávání, se zaměřením na posílení spolupráce mezi regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce (Projekty Comenius REGIO)

- Termín podání žádosti pro projekty partnerství škol je do 15. února 2008


Centralizované multilaterální projekty zaměřené na:

- Rozvoj, propagaci a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání, včetně tvorby nových výukových metod a materiálů

- Výměnu zkušeností nebo tvorbu systémů, které zajišťují informace nebo poradenství pro studenty, učitele a další osoby, na které se vztahuje program Comenius

- Vytváření, propagace a šíření nových kurzů pro učitele

- Přihlášku k projektu předkládá koordinátor projektu jménem celého partnerství Evropské komisi. Termín odevzdání přihlášek je do 29. února 2008.


Centralizované tematické sítě zaměřené na:

- Rozvoj vzdělávání v tematické oblasti, ve které působí

- Získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů

- Poskytování podpory projektům v dané tematické oblasti

- Analýzu potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání

- Minimální velikost partnerství: 10 organizací z účastnických zemí (alespoň 1 organizace z členské země EU)

- Přihlášku k projektu předkládá koordinátor projektu jménem celého partnerství Evropské komisi. Termín odevzdání přihlášek je do 29. února 2008.


Další aktivity zaměřené na podporu hlavních cílů programu Comenius, např. eTwinning (viz níže)


Další informace

Bližší informace o programu Comenius najdete zde http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&.
eTwinning – je doprovodnou aktivitou programu Celoživotního vzdělávání. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.

eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě či více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Jestliže se rozhodnete pro spolupráci v rámci aktivity eTwinning, je třeba nejdříve najít partnerskou školu v EU a zvolit obsah (téma) partnerství. Zvolit téma můžete tak, aby sloužilo Vašemu předmětu, Vaší vzdělávající se skupině nebo tak, že bude možné spolupráci pojmout z pohledu více předmětů a práce na projektu tak bude přínosem pro celou školu. Ještě předtím, než začnete partnerskou školu hledat, pomůže Vám stanovit si kritéria pro její výběr: jaká by měla být věková kategorie žáků či studentů, z jaké by mohli být země, jaké jazyky by měli ovládat aj. Dále je důležité vzít při domlouvání projektu v úvahu realitu podmínek partnerské školy - rozvrh, období prázdnin, svátky, školní výlety, přístupnost počítačové učebny atd. Pokuste se získat pro spolupráci co nejvíce kolegů a uvažujte o možnostech mezipředmětového vyučování. Hlavně však nezapomeňte na své studenty, pro které by účast v projektu měla být zajímavá a přínosná.

V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NSS), které poskytuje metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje další aktivity pro rozvoj projektů eTwinning. Více informací na http://www.etwinning.cz/.