Dotační tituly Ministerstva kultury ČR pro památkovou péči aplikovatelné pro území Královéhradeckého kraje

16. 10. 2018 Autor: Ing. Milan Smolík

Havarijní program; Program záchrany architektonického dědictví; Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních památek; Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Soubory ke stažení

 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (pdf, 278 kB, 23.9.2008)

  Tento program umožňuje čerpat finanční prostředky na obnovu kulturních památek nacházejích se na území městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny. Na obnově kulturní památky se finančně podílí vlastník, ministerstvo kultury a město (obec) podle přesně stanovených procentuálních podílů.

 • Program záchrany architektonického dědictví (pdf, 76 kB, 14.7.2008)

  Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

 • Program restaurování movitých kulturních památek (pdf, 69 kB, 14.7.2008)

  Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

 • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny (pdf, 37 kB, 14.7.2008)

  Tento program se zaměřuje na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

 • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (pdf, 91 kB, 14.7.2008)

  Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na obnovu kulturních památek, které se nenacházejí na území památkových rezervací či památkových zón.

 • Havarijní program (pdf, 35 kB, 14.7.2008)

  Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.