Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

EK - odbor ekonomický

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160
Jirků Danuše   asistentka odboru 1a-N2.118 495 817 164
Kopřivová Věra   4a-N2.405 495 817 161
oddělení rozpočtu a financování
Volfová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 252
Andělová Lenka Ing.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490
Bednářová Gabriela DiS.   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 168
Fáberová Kateřina   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 461
Pitrmanová Renata Ing.   sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 177
oddělení účetní evidence
Králová Irena Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 163
Morávková Jitka   účetní, financování projektů z EU 4a-N2.402 495 817 371
Nováková Kateřina Ing.   Hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 412
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166
Truncová Alena   hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 159
Vanický Luděk Ing.   daňový specialista, metodik 4a-N2.403 495 817 138
oddělení metodiky a kontroly
Holenda Richard zástup vedoucí oddělení, veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evrop. dotací, kontroly veřejných zakázek, daňová řízení 4b-N1.437 495 817 287
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 4b-N1.436 495 817 582
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací 4b-N1.436 727 875 520
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 525
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 588
Vojtěchová Hana Mgr.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 379
oddělení kontroly obcí a analýz
Střelečková Gabriela Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.118 495 817 227
727 956 086
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
727 956 092
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117 495 817 227
601 375 641
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
727 873 835
Kačerová Iva Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117 495 817 517
  
Kliková Monika Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
725 574 382
Krčková Kateřina Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117 495 817 227
725 575 485
Kubů Kateřina Bc.   1a-N1.117 495 817 227
721 979 682
Linková Eva   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.118 495 817 227
737 998 777
Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 616
725 301 865
Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614
725 301 866
Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 615
736 521 912
Vacková Libuše   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, ukládání pokut DP-NA.24 495 817 616
736 521 913
Valešová Denisa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
607 052 133
Šubrtová Jana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
725 870 784