Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

INV - odbor investic

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Nýč Václav Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N3.101 495 817 570
Janeček Jan JUDr. Ph.D.   právník 4b-N3.420 495 817 365
Kutík Jiří DiS.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 360
Michl Miroslav Ing.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 702
Mrázek František DiS.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 357
Prouzová Hana   asistentka 1a-N3.102 495 817 575
Šumpíková Pavlína   administrativní a spisová služba 1a-N3.102 495 817 261
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4b-N3.422 495 817 512
Jančová Monika Ing.   specialistka veřejných zakázek 4b-N3.423 495 817 460
Jasinková Lucie Ing.   specialistka veřejných zakázek 4b-N3.423 495 817 610
Machová Kateřina Mgr.   právnička 4b-N3.423 495 817 489
Marčišin Ivona JUDr.   právnička 1a-N3.118 495 817 479
Mitrović Jana JUDr.   právnička 1a-N3.118 495 817 453
Zeinerová Věra Ing.   veřejné zakázky, EZAK, registr smluv 4b-N3.422 495 817 712
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410 495 817 463
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.413 495 817 349
Dvořáček Bořek Ing.   referent pro energetiku 4a-P3.406 495 817 679
Čapek Roman Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406 495 817 659
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.421 495 817 368
Jiráňová Jana Ing.   4a-N2.411 495 817 841
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411 495 817 362
Křivanec Radim Bc.   referent pasportizace majetku kraje 4a-P3.406 495 817 657
Padrián Tomáš Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406 495 817 216
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.401 495 817 364
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411 604 235 224
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 366
Žilka Libor Ing.   Referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 175
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420 495 817 445
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.421 495 817 405
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415 495 817 272