Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

ZD - odbor zdravotnictví

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 725 511 758
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, kontrola obcí, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340
Jakubec Jan Mgr.   přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 464
Kapuciánová Alla Mgr. Bc.   stížnosti, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4a-N2.412 495 817 526
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytovaní preventivní péče mimo zdrav.zařízení 4c-N1.444 495 817 523
Urválková Tereza RNDr. Ph.D.   udělování oprávnění a přerušení poskytování zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, preventivní péče mimo zdrav. zařízení 4c-N1.445 495 817 713
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505
Wsól Lukáš   udělování oprávnění a přerušení k poskytování zdravotních služeb, preventivní péče mimo zdrav. zařízení 4c-N1.445 495 817 522
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Filková Barbora Bc. DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.33 495 817 529
Hemelíková Markéta   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.33 495 817 703
Hynková Jana Mgr.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.33 495 817 137
Sedláčková Lenka Ing.   Referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.23 495 817 741
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.23 495 817 562