Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

ředitelka

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Křečková Ivana JUDr. zástup ředitelka 1a-N4.119 495 817 280
Kubelka Miloš Ing.   tajemník ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 1a-N4.119 495 817 300

KH - odbor kancelář hejtmana

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Malíř Radek Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
Benák Miloš Mgr.   referent odboru 4b-N3.437 495 817 391
Bystrianská Kateřina Mgr.   právnička odboru 1a-N5.103 495 817 714
Krátká Ivana Bc.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
Svěrák Jiří Bc.   koordinátor pro romské záležitosti 1a-P3.108 495 817 666
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
oddělení sekretariátu hejtmana
Drábková Věra Ing. DiS. zástup pověřená řízením sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222
Klimešová Michaela   referentka oddělení sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
Černá Kateřina zástup asistentka 1. náměstka hejtnama Bc. Pavla Bulíčka 9-N3.903 495 817 442
Čechová Veronika Mgr. DiS   asistentka náměstka hejtmana Mgr. Arnošta Štěpánka MBA 9-N3.920 495 817 333
Janečková Lydie Mgr.   asistentka náměstka hejtmana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
Líkařová Monika Mgr.   asistentka radního Adama Valenty 4b-N3.417 495 817 524
Nováková Soňa   asistentka radního MUDr. Zdeňka Finka 9-N3.919 495 817 474
Novotný Ondřej   asistent člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
Richtr Štěpán Mgr.   odborný asistent 2. náměstka hejtmana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA 1a-N1.103 495 817 521
Šolcová Markéta Mgr.   asistentka 2. náměstka hejtmana MVDr. Pavla Bělobrádka Ph.D., MPA 9-N3.922 495 817 363
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N5.105 495 817 133
Blahynková Nikola Mgr.   referentka tiskového oddělen 1a-N5.104 495 817 203
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 1a-N5.103 495 817 207
Klemt Jiří   odborný referent 1a-N5.103 495 817 213
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 1a-N5.104 495 817 218
Vaníček Lukáš Bc.   referent tiskového oddělení 1a-N5.104 495 817 271
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N4.101 495 817 206
Lukáč Jan Mgr.   připravenost kraje na kriz. ve vojenské oblasti, dílčí plán obrany, kyber. bezp., národní systém reakce na krize 1a-N4.104 495 817 224
Mareš Jan Ing.   hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek 1a-N4.103 495 817 201
Novotná Marie Mgr.   oblast obrany, operační přípravy státního území, ochrany utajovaných informací 1a-N4.104 495 817 211
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS 1a-N4.104 495 817 471

KR - odbor kancelář ředitele

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Košťál Libor Mgr. MBA zástup vedoucí odboru 1a-N4.121 495 817 299
Jánská Jarmila Ing.   oblast BOZP a PO 4b-N3.436b 495 817 417
Kovaříková Yvona   asistentka odboru 1a-N4.120 495 817 304
personální oddělení
Janků Pavla Bc. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.101 495 817 308
Bílová Zuzana Mgr.   specialistka rozvoje lidských zdrojů 4b-P1.407 495 817 301
Hrabalová Hana   rozpočet - platy zaměstnanců, odměny zastupitelů 1a-N2.102 495 817 581
Voňková Petra Bc.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 305
Štefanová Kateřina Ing.   personální a mzdová agenda 1a-N2.103 495 817 314
oddělení hospodářské správy
Hylmar Petr Ing. zástup vedoucí oddělení hospodářské správy 4b-P1.422 495 817 302
Cimprichová Eva   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 337
Čudová Veronika   ekonomka, rozpočet kapitoly 19 - provoz krajského úřadu, výběrová řízení 4b-P1.420 495 817 303
Jirásková Hana   4b-P1.421 495 817 307
Klouček Milan   údržba 4b-P2.407 495 817 117
Kotková Petra Bc.   správa a evidence majetku krajského úřadu, veřejné zakázky malého rozsahu 4b-P1.420 495 817 437
Machek Josef   údržba 4b-P2.407 495 817 118
Malíř Miroslav   organizace a řízení autoprovozu, řidič 4b-P1.422 495 817 535
Molitorová Petra   referentka 4b-P1.421 495 817 384
Pavlík Petr   řidič 1a-P2.106 736 521 903
Szalacsi Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 537
Zemanová Hana   likvidace faktur, objednávky, evidence majetku, inventarizace 4b-P1.421 495 817 383
Šustrová Marta   pokladna, kopírování 10-P1.1018 495 817 382
oddělení informační centrum
Sieglová Pavla Bc. zástup vedoucí oddělení 10-P1.1031 495 817 842
Csiszárová Lenka   recepce, informovanost návštěvníků úřadu, evidence zasedacích místností 10-P1.1008 495 817 115
Grohová Barbora   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 385
Nekovářová Irena Bc.   referentka 10-P1.1031 495 817 843
Tomášková Stanislava   chod podatelny 10-P1.1026 495 817 306
oddělení informatiky
Kořínek Martin Ing. Ph.D. zástup vedoucí oddělení 4b-N4.403 495 817 540
Cejnarová Iva Ing.   informatik 4b-N4.405 495 817 597
Hásek Jindřich   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-P2.405 495 817 148
Hejnyšová Iva Ing.   správce internetu a intranetu 4b-N4.405 495 817 147
Hlava David Bc.   informatik - podpora koncových uživatelů 4b-N4.404 495 817 219
Holas Jiří Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 144
Hrubeš Martin Ing.   správa serverů, bezpečnost a integrita dat 4b-N4.401 495 817 598
Luňáčková Naděžda   podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky, asistenční činnosti 4b-N4.404 495 817 142
Martinková Alice Ing.   správce GIS 4b-N4.405 495 817 800
Souček Jaroslav Ing.   informatik 4b-P2.405 495 817 145
Šlechta Roman   správa PC a aplikací, podpora koncových uživatelů v oblasti výpočetní techniky 4b-N4.404 495 817 143
úsek projektů a síťové infrastruktury
Pecold Bohumil Ing. zástup vedoucí úseku 4b-N4.402 495 817 140
Bulíček Martin   informatik 4b-N4.401 495 817 134
Holý Vladimír Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N3.436a 495 817 596
Kočárník Jiří Ing.   lokální počítačové sítě 4b-N3.436a 495 817 182
Vohralík Tomáš   informační systémy, komunikační technologie 4b-N4.401 495 817 146

OP - odbor organizační a právní

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vrba Miroslav Ing. MPA zástup vedoucí odboru 4a-N3.401 495 817 130
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410 495 817 199
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 121
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403 495 817 122
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
Veselá Radka Bc.   referentka 4a-N3.403 495 817 131
oddělení organizační
Olšáková Andrea Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.402 495 817 136
Černá Iveta   zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje 4b-N3.418 495 817 200
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečování zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4b-N3.418 495 817 350
Poláková Petra   komplexní zabezpečení jednání Rady Královéhradeckého kraje 4a-N3.402 495 817 355
oddělení stížností a dozoru obcí
Koukalová Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-P1.101 495 817 309
Hlavová Miroslava   dozor obcí, kontrolní činnost 1a-N1.119 495 817 472
Hrnčíř Tomáš Ing. Mgr.   právník 1a-P1.102 495 817 518
Kučera Vladimír Mgr.   právník oddělení stížností a dozoru obcí 1a-P1.102 495 817 585
Macháčková Jana Bc.   stížnosti, petice, ombudsman 1a-P1.102 495 817 126
oddělení majetkové
Sykáček Ondřej Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.414 495 817 125
Horáčková Pavla Mgr.   referentka - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 519
Kopáčková Renata Ing.   referentka - správa pojištění 4a-N3.404 495 817 515
Kosťová Radomila   referentka - oblast silnic, pozemkové úpravy 4b-N3.419 495 817 514
Macková Lenka Ing.   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 495 817 541
Mrkvičková Jana   referentka - místní poplatky, vymáhání pohledávek 4a-N3.413 495 817 220
Nývlt Jan Mgr. DiS.   právník 4a-N3.405 495 817 673
Opočenská Hana Ing.   referentka - evidence majetku 4a-N3.412 495 817 473
Podhorný Jindřich Ing.   referent - správa majetku 4a-N3.404 495 817 156
Srpek Jiří Ing.   referent - oblast silnic 4b-N3.419 495 817 513
Suchánková Ivana Ing.   ekonomka oddělení-kapitola 12, vyúčtování veřejných sbírek 4a-N3.413 495 817 456
Toušová Alena   referent - oblast školství, sociální, kultury 4a-N3.412 495 817 516
Zdeněk Robin Mgr.   právník 4a-N3.414 495 817 123
Šímová Ludmila Mgr.   právnička 4a-N3.405 495 817 532

SKZ - odbor správní a krajský živnostenský úřad

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Šulcová Radmila JUDr. zástup vedoucí odboru správní a krajský živnostenský úřad DP-HK1.10 495 817 254
oddělení krajský živnostenský úřad
Zadrobílek Miloš Ing. zástup vedoucí oddělení DP-HK1.11 495 817 400
Frech Zdeněk   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 401
Schejbal Jiří Mgr.   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 402
Šromová Blanka Ing.   živnostenské podnikání DP-HK1.12 495 817 404
oddělení vnitřní správy
Blažková Štěpánka Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-P1.406 495 817 150
Burešová Dagmar Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 439
Černá Miloslava Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.402 495 817 438
Freyvaldová Jana   péče o spisovnu, evidence razítek, editace úřední desky 4a-P1.405 495 817 139
Hrubá Irena Bc.   přestupky - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.404 495 817 162
Jiroutová Olga   přebírání dokumentů do spisovny, součinnost při skartačním řízení 1a-P3.108 495 817 576
Komárek Aleš Mgr.   4a-P1.404 495 817 711
Lechmannová Hana Bc.   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, veřejné sbírky, rejstřík DSO 4a-P1.403 495 817 169
Nosková Daria   správní činnosti (EO, OP, CD) - odvolací řízení, metodika, kontrola, volby 4a-P1.403 495 817 154
Novotná Petra Mgr.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola, volby 4a-P1.402 495 817 155
Rybová Simona Bc.   matriční a státoobčanská agenda, metodika, kontrola 4a-P1.401 495 817 425
Tomáš Zdeněk Mgr.   metodik spisové služby 4a-P1.405 495 817 152

EK - odbor ekonomický

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Soběslav Vladimír Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N2.119 495 817 160
Jirků Danuše   asistentka odboru 1a-N2.118 495 817 164
Kopřivová Věra   4a-N2.405 495 817 161
oddělení rozpočtu a financování
Volfová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.405 495 817 252
Andělová Lenka Ing.   správce rozpočtu z hlediska předběžné a průběžné řídící kontroly, financování projektů z EU 4a-N2.406 495 817 490
Bednářová Gabriela DiS.   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 168
Fáberová Kateřina   plnění funkce správce rozpočtu 4a-N2.406 495 817 461
Pitrmanová Renata Ing.   sestavování rozpočtu organizace a rozborová činnost 4a-N2.405 495 817 177
oddělení účetní evidence
Králová Irena Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N2.403 495 817 163
Morávková Jitka   účetní, financování projektů z EU 4a-N2.402 495 817 371
Nováková Kateřina Ing.   Hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 412
Nováková Viktorija   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.404 495 817 339
Pešková Jaroslava   hlavní účetní, účtování dotací a příjmů, sestavení finančních a účetních výkazů 4a-N2.402 495 817 414
Půlpánová Romana   účetní, platební styk s peněžními ústavy 4a-N2.402 495 817 166
Truncová Alena   hlavní účetní - výdajový účet, výdajová pokladna 4a-N2.401 495 817 159
Vanický Luděk Ing.   daňový specialista, metodik 4a-N2.403 495 817 138
oddělení metodiky a kontroly
Holenda Richard zástup vedoucí oddělení, veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evrop. dotací, kontroly veřejných zakázek, daňová řízení 4b-N1.437 495 817 287
Ehlová Zuzana   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evr. dotací 4b-N1.436 495 817 582
Jedináková Hana DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací 4b-N1.436 495 817 465
Jelínek Milan Ing.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 525
Podhajský Tomáš DiS.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 588
Vojtěchová Hana Mgr.   veřejnosprávní kontroly dotací, kontroly udržitelnosti u evropských dotací 4b-N1.438 495 817 379
oddělení kontroly obcí a analýz
Střelečková Gabriela Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.118 495 817 227
727 956 086
Fejková Markéta   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
727 956 092
Gilková Věra   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117 495 817 227
601 375 641
Hynková Vendula Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
727 873 835
Kačerová Iva Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117 495 817 517
  
Kliková Monika Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
725 574 382
Krčková Kateřina Ing.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.117 495 817 227
725 575 485
Kubů Kateřina Bc.   1a-N1.117 495 817 227
721 979 682
Linková Eva   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.118 495 817 227
737 998 777
Machačová Jaroslava Bc.   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.24 495 817 616
725 301 865
Marková Ivana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 614
725 301 866
Naglová Naďa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut DP-NA.22 495 817 615
736 521 912
Paďouková Martina   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje 1a-N1.117 495 817 
  
Vacková Libuše   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, ukládání pokut DP-NA.24 495 817 616
736 521 913
Valešová Denisa   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 227
607 052 133
Šubrtová Jana   přezkoumávání hospodaření obcí v rámci kraje, vymáhání pokut 1a-N1.118 495 817 517
725 870 784

ZP - odbor životního prostředí a zemědělství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Čejka Miloš Ing. zástup vedoucí odboru 9-P1.904 495 817 209
Kliková Iva Bc.   asistenční činnosti, referentka odboru 9-P1.903 495 817 483
Lorencová Renata   ekonomka, kapitola 02 - životní prostředí a zemědělství 4a-N1.414 495 817 539
Rudolf Emil Ing. JUDr.   referent 1a-N1.103 495 817 632
oddělení vodního hospodářství
Štorek Zdeněk Ing. zástup vedoucí oddělení vodního hospodářství 1a-P1.103 495 817 194
Chlápek Miloslav Ing.   vodní hospodářství, sanace, geologie 4a-N1.414 495 817 185
Fibichová Marie Ing.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 421
Kalousková Ida Bc.   vodní hospodářství, odvolací agenda 4a-N1.407 495 817 587
Merunka Pavel Ing. Ph.D.   vodní hospodářství, kanalizace, odpadní vody, závadné látky 1a-P1.105 495 817 422
Němcová Kateřina Ing.   zákon o vodovodech a kanalizacích 1a-P1.103 495 817 170
Valterová Eva Ing.   vodní hospodářství, hraniční vody, povodně, vodní nádrže 1a-P1.104 495 817 189
úsek samosprávných činností
Slavík Ondřej Ing. zástup vedoucí úseku 4a-N1.414 495 817 318
Burešová Tereza Ing.   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 4a-N1.414 495 817 527
Loudová Ivana   stanoviska OPŽP, tajemnice výboru pro ŽP 9-P1.903 495 817 193
oddělení ochrany přírody a krajiny
Zapletalová Helena Mgr. zástup vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 9-N1.907 495 817 564
Bartošová Ivana Ing. Ph.D.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 173
Brát Josef Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 567
Brodský Michal Mgr. DiS.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 370
Jarošová Barbora Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES 9-P1.901 495 817 167
Kropáčková Markéta Ing.   ochrana přírody a krajiny, CITES DP-NA.16 495 817 611
Nosek Tomáš RNDr.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 566
Novák Aleš Ing.   NATURA 2000 9-P1.901 495 817 418
Pospíšilová Kateřina Mgr.   ochrana přírody a krajiny, CITES 1a-N1.102 495 817 323
oddělení zemědělství
Novák František Ing. zástup vedoucí oddělení 9-N1.907 495 817 186
Beranová Kateřina Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 591
Klika Daniel Bc. DiS.   lesnictví, dotace 1a-P3.108 495 817 428
Kovářová Veronika Ing.   Rybářství, myslivost 9-N1.908 495 817 198
Marková Kateřina Ing.   koordinovaná stanoviska, dotace 1a-P1.104 495 817 457
Novotná Květoslava Bc.   lesnictví, dotace 1a-P3.108 495 817 324
Pechar Jiří Ing.   ochrana zemědělského půdního fondu 9-N1.908 495 817 293
Teplá Dana Ing.   lesnictví, dotace 1a-P3.108 495 817 496
oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
Veselý Richard Dr., Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N1.104 495 817 184
Boháčová Michaela Mgr. Ph.D.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101 495 817 195
Brátová Pavlína Bc.   technická ochrana životního prostředí / ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 291
Hrůza Václav Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 4a-N1.407 495 817 450
Hůla Milan Ing., Mgr.   integrovaná prevence - IPPC 1a-N1.105 495 817 424
Hyšková Helena Mgr.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, SEA 1a-N1.104 495 817 191
Jarošová Eva Ing.   technická ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší 4a-N1.413 495 817 292
Leden Milan Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.101 495 817 197
Miklasová Věra Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA, prevence závažných havárií 9-N1.906 495 817 674
Poláková Martina Ing.   technická ochrana životního prostředí / odpadové hospodářství 1a-N1.105 495 817 183
Vytlačilová Romana Bc.   4a-N1.413 495 817 341
Zamastilová Petra Ing.   posuzování vlivu na životní prostředí - EIA 9-N1.906 495 817 204
Šnajdr Marek Ing.   posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, SEA Podpora samosprávných činností kraje v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 9-N1.906 495 817 141

UP - odbor územního plánování a stavebního řádu

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Pacák Milan Ing. zástup vedoucí odboru 4b-N2.423 495 817 230
Očenášková Petra Bc.   asistentka, koordinované stanovisko 4b-N2.422 495 817 231
oddělení územního plánování
Háp Petr Ing. zástup vedoucí oddělení územního plánování 4b-N2.417 495 817 236
Havlová Petra Mgr.   územně analytické podklady 4b-N2.416 495 817 179
Herzog Martin Bc.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 475
Hofmanová Pavla Bc. DiS.   územní plánování 4b-N2.416 495 817 468
Just Michal Bc.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 178
Macková Jitka Ing.   územně analytické podklady a GIS 4b-N2.416 495 817 452
Panušová Lucie Mgr.   územní plánování a ÚAP 4b-N2.437 495 817 476
Slánková Pavla Ing.   územní plánování, ekonomka odboru územního plánování a stavebního řádu 4b-N2.436 495 817 478
Smolová Radana Ing.   územní plánování 4b-N2.437 495 817 485
Tovarová Veronika Ing.   územní plánování 4b-N2.436 495 817 511
oddělení stavebního řádu
Klofandová Dana Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-N2.421 495 817 470
Fofová Taťána   administrativní a spisová pracovnice 4b-N2.422 495 817 241
Gutwirthová Julie Ing. Mgr.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 469
Havlíčková Jana Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 455
Hendrichová Simona Mgr.   stavební řád 4b-N2.420 495 817 232
Pešková Kateřina Bc.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 480
Starý Ondřej Ing. arch.   stavební řád 4b-N2.419 495 817 482
Svobodová Jana Ing.   stavební řád 4b-N2.418 495 817 467

RG - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Kudrnáčová Ivana Mgr. zástup vedoucí odboru 4c-N3.454 495 817 229
Dernerová Dana Bc.   ekonomka - kapitoly evropská integrace (13), dotační fond (48) 4c-N3.451 495 817 375
Klodová Pavla Bc.   ekonomka - kapitoly reg. rozvoje a cest.ruchu (39), dotační fond (48) 4c-N3.451 495 817 253
Klouzková Renáta   asistentka odboru 4c-N3.453 495 817 245
oddělení evropských grantů
Klikarová Hana Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N3.448 495 817 286
Bergerová Tereza Mgr.   Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 284
Dušková Lenka Ing.   projekt Smart Akcelerátor 4c-N3.444 495 817 498
Hejlová Jitka Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.440 495 817 234
Klíma Roman Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 492
Lásková Iveta Bc.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 283
Pavlistová Martina Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 157
Pechánek Luboš Ing.   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 176
Pírko Jaromír Ing.   implementace a poradenství Interreg V-A Česká republika - Polsko 4c-N3.441 495 817 317
Rychterová Lenka Ing.   implementace OP ŽP - kotlíkové dotace 4c-N3.438 495 817 237
Trojanová Jana   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 282
Zachariášová Alena   implementace OP ŽP - Kotlíkové dotace 4c-N3.439 495 817 381
oddělení krajských dotací
Mejstřík Miroslav Ing. Bc. DiS. zástup vedoucí oddělení krajských dotací 4c-N3.440 495 817 174
Hlaváčková Lenka Bc. DiS.   Životní prostředí a zemědělství, Regionální rozvoj 4c-N3.442 495 817 677
Holda Marcela Ing. DiS.   dotační oblasti: kultura a památková péče, cestovní ruch 4c-N3.449 495 817 494
Knotek Ondřej Bc.   dotační oblasti: životní prostředí a zemědělství, dotační programy RRD01, RRD11, RRD12 4c-N3.442 495 817 259
Komorová Dana Mgr.   dotační oblasti: volnočasové aktivity, vzdělávání, prevence rizikového chování 4c-N3.442 495 817 273
Mazurová Andrea   dotační oblast: Program obnovy venkova dotační programy: RRD02, RRD03, RRD05 4c-N3.449 495 817 497
Panušová Květuše Mgr.   dotační oblast: sport a tělovýchova 4c-N3.449 495 817 171
Voglová Zuzana   dotační oblast kultura a památková péče 4c-N3.448 495 817 493
oddělení regionálního rozvoje
Rovenská Lucie Ing. zástup vedoucí oddělení regionálního rozvoje 4c-N3.450 495 817 243
Feuchter Lucie Mgr.   radonový program,MAS,DSO,projekt Obědy do škol, Vesnice roku 4c-N3.450 495 817 486
Janáčková Veronika Mgr.   pohřebnictví 4c-N3.452 495 817 367
Kamenický Petr Mgr.   strategické dokumenty kraje, individuální dotace, regionální rozvoj 4c-N3.452 495 817 256
Klimeš Jakub Bc.   marketing v oblasti cykloturistiky, regionální rozvoj 4c-N3.443 495 817 484
Kubešová Martina Ing.   cyklokoordinátor, regionální rozvo 4c-N3.443 495 817 390
Kunart Vojtěch Mgr.   regionální rozvoj 4c-N3.443 495 817 258
Rychterová Zdeňka Ing.   senior expert - realizace projektu Predikce trhu práce (KOMPAS) 4c-N3.444 495 817 487
Saláková Šafková Martina Ing.   referent oddělení regionálního rozvoje - zaměstnanost, vzdělávání, regionální rozvoj 4c-N3.443 495 817 580
Skalská Iva Mgr.   individuální dotace, projekt Do praxe bez bariér 4c-N3.441 495 817 274
Stannerová Klára Bc.   koncepční činnosti, regionální rozvoj 4c-N3.450 495 817 358

APR - odbor analýz a podpory řízení

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Velnerová Radmila Ing. zástup vedoucí odboru 4a-N2.414 495 817 334
Černá Renata   referentka odboru analýz a podpory řízení 1a-N2.104 495 817 435
Fojtík Štěpán   referent 4a-N2.407 495 817 279
Hála Zbyněk   analytik 4a-N2.407 495 817 447
Kačerová Janka Ing.   analytička 4a-N2.414 495 817 335
Pilná Iveta Mgr.   Referent odboru analýz a podpory řízení 1a-N2.105 495 817 165
oddělení výkaznictví a financování obcí
Zilvar Milan Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N2.104 495 817 228
Benková Věra   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.120 495 817 449
Erbenová Marcela Bc.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.121 495 817 504
Myšáková Irena   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.105 495 817 491
Pršalová Veronika Bc. DiS.   sběr účetních a finančních výkazů obcí, jejich kontrola, metodická a odbor ná činnost vůči obcím 1a-N2.120 495 817 338
Vaňková Věra Bc.   financování obcí, finanční vypořádání, účetnictví PO 1a-N2.121 495 817 507

SM - odbor školství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Stuchlíková Markéta PaedDr. zástup vedoucí odboru 4b-N1.423 495 817 217
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Struna Martin Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.421 495 817 127
Fišerová Jana Mgr.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětské domovy, školská poradenská zařízení 4b-N1.417 495 817 233
Horáček Daniel Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky, výroční zprávy 4b-N1.416 495 817 267
Klírová Jiřina Mgr.   střední školy (gymnázia, obchodní akademie), VOŠ, přijímací řízení, konkurzy, dlouhodobý záměr 4b-N1.416 495 817 263
Koldrtová Renáta Mgr.   SOŠ, SOU, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.416 495 817 248
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415 495 817 266
Nyklíčková Tereza Mgr.   tajemník výboru pro sport, tělovýchovu a volnočas. aktivity, dotační programy, individuální dotace 4b-N1.422 495 817 503
Smejkalová Jindřiška Mgr.   Agenda smluv se soukromými právnickými osobami, přezkumy maturitních zkoušek, tajemnice výboru pro VVZ 4b-N1.418 495 817 462
Řeháková Jitka Bc.   rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415 495 817 315
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, základní školy, obce 4b-N1.421 495 817 269
Dvořák Jan Mgr.   obce, statistika, rozbory, ZŠ 4a-N1.411 495 817 372
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol - ZŠ, MŠ, ZUŠ a školská zařízení 4a-N1.411 495 817 212
Hrnčířová Jana Mgr.   prevence rizikového chování dětí mládeže, ZUŠ obce 4a-N1.411 495 817 359
Hulíková Šárka Mgr.   MŠ, obce, dotační programy, individuální dotace 4a-N1.411 495 817 250
Polednová Iva Mgr.   soutěže a přehlídky, regionální soutěže 4a-N1.410 495 817 771
Tejc Radek Mgr. MBA   Projektový manažer her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 722 960 639
Záviský Tomáš Mgr.   Sport, dotační programy, Olympiáda dětí a mládeže 4a-N1.410 495 817 257
Šenkeřík Marek Bc.   Sportovní manažer Her X. zimní olympiády dětí a mládeže 722 960 669
Špráchalová Ilona Bc.   obce, školní jídelny,rozpočet sportu a volného času, vyúčtování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 242
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup pověřený vedoucí odboru 4a-N1.402 495 817 244
Beskydová Sabina Ing.   rozpočtářka, referentka pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
Bonhard Jiří Ing.   financování projektů a účelvých příspěvků školství 4a-N1.404 495 817 419
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.402 495 817 416
Formánková Kateřina Mgr.   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4a-N1.403 495 817 407
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.404 495 817 226
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 411
Pilařová Ludmila Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 409
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
Steklíková Dagmar   poskytování státních účelových dotací, kontrolní a rozborová činnost 4a-N1.403 495 817 420
Třísková Dana   rozpočtářka - financování stavebních akcí v krajském školství 4b-N1.418 495 817 262
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
Lhotáková Jana   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.412 495 817 247
oddělení projektů ve vzdělávání
Svátková Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení DP-HK4.601 495 817 288
725 575 289
Baštová Jaroslava Bc.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 281
702 210 260
Fuksová Radka Mgr.   dotační příle itosti ve vzdělávání DP-HK4.602 495 817 392
  
Hnátová Petra Ing.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 434
702 075 892
Karousová Iveta Mgr.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 451
  
Kocourková Zuzana Mgr.   Příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.621 495 817 656
725 542 596
Krylová Lucie Bc.   věcná manažerka projektu I-KAP II DP-HK4.617 495 817 459
  
Půrová Veronika   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.615 495 817 129
736 521 878
Schmiedl Martin Mgr.   věcný manažer prjektů IKAP DP-HK4.614 495 817 180
  
Staňková Jana Mgr.   metodik společného vzdělávání projektu I-KAP II DP-HK4.616 495 817 238
  
Váša Luděk Ing.   finanční manažer projektu I-KAP II DP-HK4.617 495 817 210
  
Zikl Pavel doc. PhDr. Ph.D.   věcný manažer projektu I-KAP II DP-HK4.616 495 817 638
  
Žitný Dominik Ing.   příprava a realizace evropských projektů DP-HK4.612 495 817 780
  

SV - odbor sociálních věcí

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246
Konečná Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
Smudková Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.443 495 817 345
702 209 301
Aimová Jana Ing.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 348
607 053 051
Bidlová Hedvika Mgr.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 561
702 056 708
Fiedlerová Jana Mgr.   Sociální práce, sociální služby - metodika, rozvoj 6-N1.02b 495 817 332
725 547 028
Jakubec Lukáš Mgr.   krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, sociální práce - prevence 4c-N1.450 495 817 433
725 574 672
Kučerová Zuzana Mgr.   koordinace služeb péče o duševní zdraví 4c-N1.449 495 817 378
702 213 117
Machová Zuzana Mgr.   sociální práce, veřejné opatrovnictví - metodika 4c-N1.450 495 817 571
702 212 226
Máslová Lenka Bc.   přestupky, zvláštní příjemce důchodu - metodika 4c-N1.442 495 817 654
607 030 008
Ouřetská Jana Mgr. et Mgr. Dis.   rodinná politika, veřejné opatrovnictví metodika 4c-N1.450 495 817 325
702 235 714
Plocová Zdeňka Ing. MBA   sociální práce - metodika, prevence 6-N1.02a 495 817 380
736 521 834
Snížek Martin DiS.   odborný garant projektu 4c-N1.452 495 817 531
728 427 784
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mackerle Václav Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.439 495 817 344
Ječná Petra   koordinátor transformace péče o ohrožené děti 4c-N1.439 721 653 938
Krejčová Ilona Mgr.   psychologické poradenství a psychoterapie 10-P1.1013 495 817 568
Malá Hana Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 560
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
Pelová Šárka Bc.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
Vrbicová Lada Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 578
Zeinerová Veronika Mgr.   psychologické poradenství a psychoterapie 10-P1.1013 495 817 441
Škorpíková Andrea Mgr.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 551
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347
plánování a financování sociálních služeb
Zeman Jiří Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.448 495 817 431
Andrysová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb, sběr dat o sociálních službách 4c-N1.452 495 817 331
Ferdinandová Žaneta Mgr.   financování sociálních služeb 4c-N1.452 495 817 342
Gápová Věra Mgr. DiS.   sociální služby - metodika,konzultace,poradenství 4c-N1.449 495 817 329
Jarošová Iveta Ing.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.34 495 817 830
Khýn Lukáš Mgr.   koordinátor plánování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 675
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 326
Pešková Jana Bc.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 321
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415
Zahálková Eliška Ing.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 331
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 444

DS - odbor dopravy a silničního hospodářství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Jurček Tomáš Ing. zástup vedoucí odboru 4b-P1.414 495 817 630
Mazánek David Mgr.Bc.   právník 4b-P1.415 495 817 635
Suchanová Kateřina Ing.   ekonomka odboru dopravy 4b-P1.418 495 817 600
Šafářová Jana Ing.   referentka odboru, asistenční činnost 4b-P1.415 495 817 631
oddělení dopravy
Křížová Jana Mgr. zástup vedoucí oddělení dopravy 4b-P1.416 495 817 633
Báča Miloslav Ing   odborný dozor nad AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, zkoušky učitelů 4c-P1.442 495 817 192
Bažantová Iva   odborná způsobilost dopravců, prokazování finanční způsobilosti, licence pro mezinár. přepravu, stanoviska (vydání a prodloužení) pro okresy HK, JC 4c-P1.439 495 817 634
Čapková Petra Ing.   4c-P1.439 495 817 640
Černá Renata Mgr.   odvolací řízení o přestupcích v silničním provozu 4b-P1.416 495 817 672
Erbenová Jitka   odvolací řízení u přestupků proti BESIP, odborný dozor na AŠ, odborná způsobilost učitelů AŠ, státní odborný dozor, výjimky z omezení jízdy 4c-P1.442 495 817 636
Filipová Alena Ing.   státní odborný dozor v silniční dopravě 4c-P1.439 495 817 644
Hovorková Veronika Bc.   odborná způsobilost dopravců, finanční způsobilost, eurolicence a opisy, stanoviska 4c-P1.439 495 817 639
Vanická Darina Mgr.   odvolací řízení u přestupků proti BESIP 4c-P1.442 495 817 637
Šafránek Jiří   státní odborný dozor v silniční dopravě, vydávání, odnímání osvědčení STK, kontrola přepravy nebezpečných věcí 4b-P1.416 495 817 645
oddělení dopravní obslužnosti
Procházka David Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.419 495 817 660
Nosek Petr Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 653
Papež Radek Ing.   dopravní specialista - technolog drážní veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 289
Polák Petr   Kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.419 495 817 651
Prymš Dominik Mgr.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 671
Vašíček Rostislav Ing.   dopravní specialista - technolog veřejné dopravy 4c-P1.441 495 817 655
Veselý Vítězslav Bc.   Dopravní specialista - analytik 4b-P1.419 495 817 641
Vrbová Andrea   schvalování jízdních řádů, licence, stanoviska, vyjádření a kontrolní činnost ve veřejné dopravě 4b-P1.418 495 817 386
Šandová Alena Ing.   dopravní specialistka - smlouvy a vyúčtování 4b-P1.418 495 817 652
oddělení silničního hospodářství
Pospíšil Jiří Ing. zástup vedoucí oddělení 4b-P1.417 495 817 649
Janeček Jan Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-P1.417 495 817 642
Kubcová Šárka Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, opravné prostředky 4b-N1.419 495 817 647
Matějková Jana Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, změny v silniční síti, opravné prostředky 4b-N1.420 495 817 648
Prouza Miroslav JUDr.   vyvlastňovací úřad, opravné prostředky 4c-P1.440 495 817 354
Teichmanová Michaela Ing.   speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, opravné prostředky 4b-N1.419 495 817 650
Vaňásek Jaroslav Ing.   silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420 495 817 356
Verner Jiří Ing.   silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, stanovení úpravy provozu, opravné prostředky 4b-N1.420 495 817 658

ZD - odbor zdravotnictví

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 495 817 509
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, kontrola obcí, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340
Jakubec Jan Mgr.   přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 464
Kapuciánová Alla Mgr. Bc.   stížnosti, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4a-N2.412 495 817 526
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytovaní preventivní péče mimo zdrav.zařízení 4c-N1.444 495 817 523
Urválková Tereza RNDr. Ph.D.   udělování oprávnění a přerušení poskytování zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, preventivní péče mimo zdrav. zařízení 4c-N1.445 495 817 713
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505
Wsól Lukáš   udělování oprávnění a přerušení k poskytování zdravotních služeb, preventivní péče mimo zdrav. zařízení 4c-N1.445 495 817 522
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Filková Barbora Bc. DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.33 495 817 529
Hemelíková Markéta   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.33 495 817 703
Hynková Jana Mgr.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.33 495 817 137
Sedláčková Lenka Ing.   Referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.23 495 817 741
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.23 495 817 562

INV - odbor investic

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Nýč Václav Ing. zástup vedoucí odboru 1a-N3.101 495 817 570
Janeček Jan JUDr. Ph.D.   právník 4b-N3.420 495 817 365
Kutík Jiří DiS.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 360
Michl Miroslav Ing.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 702
Mrázek František DiS.   strategické investice 4a-P3.401 495 817 357
Prouzová Hana   asistentka 1a-N3.102 495 817 575
Šumpíková Pavlína   administrativní a spisová služba 1a-N3.102 495 817 261
oddělení veřejných zakázek
Bučková Jitka Mgr. zástup vedoucí oddělení zakázek 4b-N3.422 495 817 512
Jančová Monika Ing.   specialistka veřejných zakázek 4b-N3.423 495 817 460
Jasinková Lucie Ing.   specialistka veřejných zakázek 4b-N3.423 495 817 610
Machová Kateřina Mgr.   právnička 4b-N3.423 495 817 489
Marčišin Ivona JUDr.   právnička 1a-N3.118 495 817 479
Mitrović Jana JUDr.   právnička 1a-N3.118 495 817 453
Zeinerová Věra Ing.   veřejné zakázky, EZAK, registr smluv 4b-N3.422 495 817 712
oddělení přípravy a realizace staveb
Trumm Eduard Ing. zástup vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 4a-N2.410 495 817 463
Brádlová Jitka   investiční manažerka 4a-N2.413 495 817 349
Dvořáček Bořek Ing.   referent pro energetiku 4a-P3.406 495 817 679
Čapek Roman Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406 495 817 659
Janderová Veronika   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.421 495 817 368
Jiráňová Jana Ing.   4a-N2.411 495 817 841
Kosař Roman Ing.   plán investiční výstavby, podklady pro financování výstavby 4a-N2.411 495 817 362
Křivanec Radim Bc.   referent pasportizace majetku kraje 4a-P3.406 495 817 657
Padrián Tomáš Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.406 495 817 216
Pavlík Marek Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb 4a-P3.401 495 817 364
Satorie Ladislav Ing.   příprava a realizace investic, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4a-N2.411 495 817 312
Strnad Jiří Ing.   referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 366
Žilka Libor Ing.   Referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 4a-N2.413 495 817 175
oddělení ekonomické
Vachata Jan RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N3.420 495 817 445
Jungvirtová Jaroslava Ing. Ph.D.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.421 495 817 405
Malcová Dagmar   zpracovávání a aktualizace plánu investiční výstavby na majetku kraje, zabezpečení podkladů pro financování investiční výstavby 4b-N3.415 495 817 276
Vančurová Jitka Bc.   správce kapitoly 21 - investice a evropské projekty 4b-N3.415 495 817 272

VAFK - oddělení interního auditu a finanční kontroly

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Seidlová Hana Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-P3.423 495 817 373
Bradnová Alexandra Mgr.   pověřenec pro ochranu osobních údajů 1a-P3.423 495 817 278
Drahoš Jiří Ing.   interní auditor 1a-P3.423 495 817 316
Holomková Ladislava Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423 495 817 590
Horáčková Jindra Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423 495 817 528
Škrhová Zuzana Ing.   finanční kontrola/následná finanční kontrola poskytnutých veřejných prostředků z rozpočtu KHK 1a-P3.423 495 817 346

KP - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Churtajeva Kateřina Mgr. zástup vedoucí odboru DP-HK3.19 495 817 330
737 997 977
Charouzková Kateřina Mgr.   příprava, koordinace a implementace projektů v oblasti kultury DP-HK3.18 495 817 151
607 012 353
Maříková Lucie Bc.   Kulturní a kreativní odvětví, projektová manažerka DP-HK3.30 495 817 534
  
Mrkvičková Tereza Mgr. & Mgr.   Veřejná strategie DP-HK3.29 495 817 188
722 979 239
Sejkorová Lucie Ing.   ekonomka odboru kultury a památkové péče DP-HK3.18 495 817 310
  
Truncová Pavla Mgr.   Komunikace, mezinárodní spolupráce DP-HK3.30 495 817 394
  
oddělení kultury a cestovního ruchu
Mazánková Pavlína Mgr. zástup vedoucí oddělení kultury DP-HK3.15 495 817 322
720 987 142
Doležalová Věra Mgr.   odborná referentka oddělení kultury DP-HK3.14 495 817 466
727 811 784
Fikarová Helena Ing. Mgr.   odborná referentka oddělení kultury DP-HK3.14 495 817 319
607 029 573
Matějková Petra Mgr.   cestovní ruch DP-HK3.20 495 817 235
  
oddělení památkové péče
Smolík Milan Ing. zástup vedoucí oddělení památkové péče DP-HK3.37 495 817 458
601 325 879
Baudišová Tamara PaedDr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.35 495 817 311
601 376 690
Burešová Helena Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 353
725 575 323
Dioszegi Jolana Mgr.   odborná referentka památkové péče DP-HK3.36 495 817 255
727 899 592

zastupitelé

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Červíček Martin Mgr. zástup hejtman Královéhradeckého kraje 1a-N5.117 495 817 223
Adamec Ivan Mgr.   člen zastupitelstva   
Berdychová Martina Mgr.   náměstkyně hejtmana 9-N3.901 495 817 351
Berkovcová Jana Mgr.   členka zastupitelstva   
Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D., MPA   2. náměstek hejtmana 9-N3.923 495 817 327
731 603 880
Birke Jan   člen zastupitelstva   
Brandejs Milan   člen zastupitelstva   
Brykner Ladislav Ing.   předseda výboru   
Bulíček Pavel Bc.   1. náměstek hejtmana 9-N3.904 495 817 548
Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D.   náměstek hejtmana 1a-N3.120 495 817 430
Dědeček Jaromír Ing.   předseda výboru 4a-N3.406 495 817 343
Dohnal Aleš   člen zastupitelstva   
Dostálová Klára Ing.   členka zastupitelstva   
Drejslová Jana Mgr.   členka zastupitelstva   
Čáp Jan prof. MUDr. CSc.   člen zastupitelstva   
Fink Zdeněk MUDr.   člen rady 9-N3.918 495 817 313
Grulich Jan   člen zastupitelstva   
Hanousek Martin Mgr.   člen zastupitelstva   
Hantschová Ivana MVDr. Dott.ssa   členka zastupitelstva   
Holásek Jan JUDr. LL.M.   člen zastupitelstva   
Horáček Josef   člen zastupitelstva   
Jarolím Jan Ing.   člen zastupitelstva   
Kodydek Miroslav   člen zastupitelstva   
Koleta Petr   člen zastupitelstva   
Kracíková Dana Ing.   členka zastupitelstva   
Kricnarová Darina MBA   členka zastupitelstva   
Kříž Jan Ing.   člen zastupitelstva   
Maclová Anna Ing.   členka zastupitelstva   
Maloch Aleš Ing.   člen zastupitelstva   
Mencl František brig. gen. Ing.   člen zastupitelstva   
Pajgerová Andrea   členka zastupitelstva   
Patková Jana Mgr.   členka zastupitelstva   
Podal Zdeněk   člen zastupitelstva   
Poláček Petr Mgr.   člen zastupitelstva   
Praus Zdeněk Ing.   člen zastupitelstva   
Springerová Pavlína Mgr. et Mgr. Ph.D.   členka zastupitelstva   
Uchytil Miroslav Ing.   člen zastupitelstva   
Vágner Dostálová Martina   členka zastupitelstva   
Valenta Adam   člen rady 4b-N3.416 495 817 530
Šandová Jana DiS.   členka zastupitelstva   
Škop Jiří Mgr.   člen zastupitelstva   
Štayrová Monika Ing.   členka zastupitelstva   
Štěpán Jiří PhDr. Ph.D.   člen zastupitelstva   
Štěpánek Arnošt Mgr. MBA   náměstek hejtmana 9-N3.921 495 817 290
Řehoř Václav Mgr.   člen rady 1a-N3.105 495 817 275

SNKHK - Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Jireš Rostislav Ing. zástup 9-N1.911a 495 817 750
Červinka Josef   vedoucí úseku hospodářské správy 9-N1.910 495 817 754
Hovadová Lenka   9-N1.911 495 817 761
Jirků Josef   9-N1.910 495 817 765
Kantýna   495 817 764
Kuchyně   495 817 766
ostraha RCNP   495 817 113