Třetí setkání RVVI

27. 11. 2008 Autor: Monika Malínská

Dne 13. října 2008 se konalo v Regiocentru Nový pivovar třetí setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání proběhlo nad tématikou campusů a navazujících výzkumných aktivit v Hradci Králové.

Dne 13. října 2008 se konalo v Regiocentru Nový pivovar třetí setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání proběhlo nad tématikou campusů a navazujících výzkumných aktivit v Hradci Králové.

Na jednání byly prezentovány dva projektové záměry, které by se mohly ucházet o finanční prostředky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Prvním prezentovaným záměrem byl projekt Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Projekt campusu by neměl být ve vedení jedné fakulty, ale mělo by se jednat o společné, integrované pracoviště založené na bázi spolupráce.

Druhý projekt se týkal záměru Univerzity Hradec Králové. Cílem projektu je vybudovat infrastrukturu pro přírodovědné a technické obory, ve kterých je v současné době bádáno v rámci Pedagogické fakulty UHK. Projekt by měl zahrnovat nejen výzkumné ale i výukové prostory, neboť výukové aktivity bez potřebného VaV nejsou možné.

Předpokládá se další jednání nad těmito projekty.