Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010

29. 9. 2008

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 (dále jen PRK) navazuje a je plně kompatibilní se schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 (dále jen SRK). Struktura Programu rozvoje Královéhradeckého kraje byla projednána se zadavatelem (odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury KÚ) a projednána na jednání Výboru pro regionální rozvoj (dále jen VRR ) (12.9.2007).

PRK byl přijat na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/30/2112/2008 ze dne 11. 9. 2008.

Soubory ke stažení