Vyhledávací studie pro výběr ploch pro lokalizaci průmyslových zón nebo území pro strategické služby v ČR region NUTS II Severovýchod

1. 12. 2003 Autor: odbor strategického plánování

Úkolem zadání bylo vytipovat v daném území (NUTS II Severovýchod) vhodné lokality pro možné umístění průmyslových zón či území národního významu určených zejména pro investory z vybraných tzv. high-tech oborů zpracovatelského průmyslu a z oborů tzv. strategických služeb a vědy a výzkumu s vysokou přidanou hodnotou a s minimalizovanými negativními vlivy na životní prostředí.

 

Tato zpráva je výstupem projektu Vyhledávací studie pro výběr ploch pro lokalizaci průmyslových zón nebo území pro strategické služby v ČR region NUTS II Severovýchod. Úkolem zadání bylo vytipovat v daném území (NUTS II Severovýchod) vhodné lokality pro možné umístění průmyslových zón či území národního významu určených zejména pro investory z vybraných tzv. high-tech oborů zpracovatelského průmyslu a z oborů tzv. strategických služeb a vědy a výzkumu s vysokou přidanou hodnotou a s minimalizovanými negativními vlivy na životní prostředí.

soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Úvod, Rozbor zadání, Lokalizační faktory
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Výběr lokalizačních příležitostí Královéhradeckého kraje
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Dopravní dostupnost silných aglomerací, dostupnost Prahy (mezinárodní letiště) - Královéhradecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Dopravní napojení, existující, plánovaná logistická centra, integrované rozvojové areály - Královéhradecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Významné místní výrobní podniky, podniky s účastí zahraničního kapitálu - Královéhradecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Koncentrace pracovní síly - Královéhradecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Instituce znalostní základny - Královéhradecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Existující a plánované průmyslové zóny - Královéhradecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Výběr lokalizačních příležitostí Libereckého kraje - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Dopravní dostupnost silných aglomerací, dostupnost Prahy (mezinárodní letiště) - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Dopravní napojení, existující, plánovaná logistická centra, integrované rozvojové areály - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Významné místní výrobní podniky, podniky s účastí zahraničního kapitálu - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Koncentrace pracovní síly - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Instituce znalostní základny - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Existující a plánované průmyslové zóny - Liberecký kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Výběr lokalizačních příležitostí Pardubického kraje - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Dopravní dostupnost silných aglomerací, dostupnost Prahy (mezinárodní letiště) - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Dopravní napojení, existující, plánovaná logistická centra, integrované rozvojové areály - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Významné místní výrobní podniky, podniky s účastí zahraničního kapitálu - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Koncentrace pracovní síly - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Instituce znalostní základny - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Existující a plánované průmyslové zóny - Pardubický kraj
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Syntéza výsledků pro území NUTS II Severovýchod, Závěr
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Telekomunikační sítě
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Titulní strana - Soubor lokalit na trhu
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Hradec Králové - Aldis
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Liberec – Palác Centrum
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Liberec – Průmyslová zóna Jih
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Liberec – Palác Syner
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Městská průmyslová zóna
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Městská průmyslová zóna (výřez z územního plánu)
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Titulní strana - Soubor lokalit potenciálně obsažených v existujících rozvojových projektech
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Hradec Králové – Univerzitní kampus
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Hradec Králové – Severní zóna
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Liberec – Průmyslová zóna Růžodol
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Liberec – Technická univerzita
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Jablonec nad Nisou – Bulvár – ulice 5. května
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Areál Univerzity Pardubice
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Masarykovo náměstí
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Multimodální logistické centrum
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Areál Univerzity Pardubice (výřez z územního plánu)
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Masarykovo náměstí (výřez z územního plánu)
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pardubice – Multimodální logistické centrum (výřez z územního plánu)
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pasport - Hradec Králové – FOMEI (TERRONIC)
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Mapová a fotografická dokumentace - Hradec Králové – FOMEI (TERRONIC)
soubor ve formátu MS Excel Klasifikace ekologických škod - Hradec Králové – FOMEI (TERRONIC)
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pasport - Chlumec nad cidlinou D11
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Mapová a fotografická dokumentace - Chlumec nad cidlinou D11
soubor ve MS Excel Klasifikace ekologických škod - Chlumec nad cidlinou D11
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Pasport - Hradec Králové – Třebeš
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Mapová a fotografická dokumentace - Hradec Králové – Třebeš
soubor ve formátu MS Excel Klasifikace ekologických škod - Hradec Králové – Třebeš
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Soubor lokalit nespecifikované zálohy
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Titulní strana
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Příloha č. 1
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Příloha č. 2
soubor ve formátu Acrobat Reader (PDF) Přímé zahraniční investice – Příručka pro místní samosprávu