Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020

14. 2. 2017 Autor: Miroslav Mejstřík

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 (dále jen „dotační strategie kraje“) představuje střednědobý dokument Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) vymezující tematické oblasti, ve kterých kraj hodlá finančně podporovat realizování projektů směřujících k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (dále jen „strategie kraje“). Z tohoto důvodu dotační strategie kraje vychází a je v souladu se strategií kraje, na kterou bude navazovat Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 – 2020.

Soubory ke stažení