Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013

18. 1. 2010 Autor: Lucie Richtr

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 schválená usnesením ZK/9/582/2009 na 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 22. října 2009 se zaměřuje na vybrané tématické oblasti, které jsou podporovány Královéhradeckým krajem formou vyhlašovaných dotačních programů, případně jinými způsoby. O podporu z těchto programů má možnost se ucházet žadatel na základě předem definovaných podmínek. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 obsahuje cíle a priority Královéhradeckého kraje pro střednědobý horizont do roku 2013.

Dotační strategie je průběžně aktualizována. Poslední aktualizaci schválilo usnesením ZK/24/1716/2011 na 24. zasedání Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 1. 12. 2011.

Soubory ke stažení