Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

19. 11. 2010 Autor: Daniel Všetečka

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Seznam příjemců a navrhovaných částek dotace byl schválen Výborem pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva KHK dne 16.9.2010 a dále usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/25/1162/2010 a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/16/1143/2010.

Projekty jsou seřazeny sestupně dle obdržených bodů v hodnocení.

Dotace v Kč
1. Ella-CS, s.r.o. Preklinické hodnocení enterálního degradabilního stentu 150000
2. Generi Biotech s.r.o. Hmotnostně spektrometrické analýzy rekombinantních proteinů 100000
3. ChemProtect, a.s. Optimalizace přípravy reaktivátoru acetylcholinesterasy methoximu 150000
4. T-mapy spol. s r.o. Studie proveditelnosti interního informačního systému 150000
5. DERS s.r.o. Inovace produktové linie "MIS a datové sklady" 150000
6. GIST s.r.o. Analýza veřejných datových zdrojů 150000
7. AG COM, a.s. Inovace produktů AG COM - marketingová analýza 110000
8. Turistika.cz s.r.o. Analýza služeb v cestovním ruchu, jejich propagace a zkvalitnění 150000
9. Hradecký IT klastr Optimalizace interních procesů klastru 130000
10. IB1.cz s.r.o. On-line výukové PC kurzy 110000
11. Evropské vzdělávací centrum, s.r.o. E-learning - angličtina on-line 110000

První tři projekty budou realizovány ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové a zbylých sedm s Univerzitou Hradec Králové. Datum ukončení projektů je 31.3.2011.