Regionální inovační strategie schválena orgány kraje

12. 7. 2010 Autor: Daniel Všetečka

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. Června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/973/2010 Regionální inovační strategii. Tímto finálním krokem se završuje tvorba základního koncepčního dokumentu Královéhradeckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Strategie je naplňována pomocí akčního plánu, nyní na léta 2010-2011. Ve svých čtyřech základních prioritách strategie definuje a vytváří prostor pro vývoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje. První priorita je zaměřena na efektivnější využití potenciálu výzkumných organizací a vysokých rsp. středních škol. Navazuje druhá priorita, snažící se o rozvoj podmínek ke spolupráci aktérů regionálního inovačního systému. Třetí priorita identifikovala 13 progresivních odvětví z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Strategii uzavírá čtvrtá priorita zaměřená na rozvoj inovačního prostředí skrze poradenské služby, PR a marketing.