Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2016

24. 9. 2015 Autor: Ondřej Slavík

POZOR, ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ DO LESŮ !

Od 1. 7. 2016 dochází ke změně v poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích. Novým poskytovatelem finančních prostředků na hospodaření v lesích je dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zemědělství ČR . Nová pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou zveřejněna na portálu ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-a-programy/