Dotační program: Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji

10. 2. 2016 Autor: Dana Komorová

Na základě schválení žádosti Královéhradeckého kraje v dotačním programu MŠMT "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" vyhlašuje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dotační program 16KPMKHK. Projekty podávejte na předepsaném formuláři žádosti (vzor je přílohou programu) elektronicky na emailovou adresu dkomorova@kr-kralovehradecky.cz a písemně na adresu uvedenou v dotačním programu

Soubory ke stažení