Dotace na nekomerční výsadbu stromků

3. 3. 2016 Autor: Petr Kamenický

Do 10.3. je možno podávat žádosti v grantovém řízení specifického společensko-ekologického projektu společnosti ŠKODA AUTO, „Za každé prodané auto Škoda v ČR jeden zasazený strom‟ neboli ŠKODA Stromky. V rámci společenské odpovědnosti firma vyhlašuje 7 dlouhodobých grantů zaměřených hlavně na podporu regionů, kde ŠKODA AUTO působí, tedy i na Královéhradecký kraj. Více informací naleznete ZDE

Hlavní parametry projektu na výsadbu stromků pro rok 2016 jsou:

• nekomerční využití výsadby porostu

• region s přesahem na ŠKODA AUTO

• možnost případného zapojení obyvatel z okolí závodů a zaměstnanců ŠKODA AUTO

• projekty s propojením na ekologické vzdělávání

• oprávnění příjemci grantu – obce, neziskové organizace, správy CHKO, sdružení atd. (aktivní spoluúčast příjemců grantu)

Finanční podpora grantu ŠKODA Stromky se vztahuje jenom na nákup sazeniček stromků, na práci a případně další náležitosti kolem výsadby se grant nevztahuje.

Bližší informace a elektronickou žádost naleznete ZDE