Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neivestiční dotace na výdaje JPO obcí Královéhradeckého kraje

22. 6. 2015 Autor: Ondřej Knotek

Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015

Dne 11. května 2015 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením číslo ZK/21/1406/2015 Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015 včetně všech formulářů.

Pravidla opět rozdělují prostředky poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MV ČR - GŘ HZS ČR a to

15JPO01 Zabezpečení akceschopnosti JPO II

15JPO02 Na mzdové výdaje a zákonné pojištění pro JPO II a JPO III

15JPO03 Výdaje na odbornou přípravu, výdaje za uskutečněné zásahy JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její územní obvod a výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy

Soubory ke stažení