Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu MPSV na podporu sociálních služeb v roce 2020

9. 10. 2019 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 11. 10. 2019 do 7. 11. 2019 prostřednictvím počítačového programu (software) provozovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR – OK systém.

Soubory ke stažení