Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2021, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

23. 10. 2020 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 14. 9. 2020 vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2021, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu pro rok 2021 k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji, který bude financován z rozpočtu Královéhradeckého kraje (viz příloha č. 1).

Podmínky pro přidělení dotace a financování upravují „Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji“, „Zásady poskytování veřejné podpory k zajištění dostupnosti hospicové péče v Královéhradeckém kraji“ a „Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“ (viz přílohy č. 2, 3 a 4).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu 16. 10. 2020 – 18. 11. 2020 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, případně datovou schránkou).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: mzehan@kr-kralovehradecky.cz

Formulář pro podání žádosti o dotaci na rok 2021 (viz příloha č. 5)

Soubory ke stažení