Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na podporu sociálních služeb

4. 5. 2020 Autor: Michal Žehan

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podávat v termínu od 1. července 2020 do 31. července 2020 (po 31.7.2020 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Poskytovatelé zařazení do sítě KHK

- Vyplněná data k 30.6.2020 v modulu Evidence a realizace (Skutečnost k 30.6.2020, Roční výhled k 30.6.2020, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2020)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Ostatní způsobilí žadatelé

- Vyplněná data v modulu Vyrovnávací platba – sloupec Poskytovatel (údaje vztahující se pouze k území Královéhradeckého kraje)

- Vyplněná data k 30.6.2020 v modulu Evidence a realizace (za celou registrovanou službu Skutečnost k 30.6.2020, Roční výhled k 30.6.2020, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2020)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Bližší upřesnění viz Výzva (příloha ke stažení)

Soubory ke stažení