Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č.

17. 5. 2019 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Žádosti je možné podávat od 1. července 2019 do 31. července 2019 (po 31.7.2019 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Požadované náležitosti žádosti

Poskytovatelé zařazení do sítě KHK

- Vyplněná data k 30.6.2019 v modulu Evidence a realizace (Skutečnost k 30.6.2019, Roční výhled k 30.6.2019, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2019)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Ostatní způsobilí žadatelé

- Vyplněná data v modulu Vyrovnávací platba – sloupec Poskytovatel (údaje vztahující se pouze k území Královéhradeckého kraje)

- Vyplněná data k 30.6.2019 v modulu Evidence a realizace (za celou registrovanou službu Skutečnost k 30.6.2019, Roční výhled k 30.6.2019, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2019)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Bližší upřesnění pro ostatmí způsbilé žadatele viz. Výzva - příloha ke ztažení.

Soubory ke stažení