Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na podporu sociálních služeb

20. 6. 2018 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Žádosti je možné podávat od 1. července 2018 do 31. července 2018 (po 31.7.2018 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

- Certifikát musí být v době podepisování platný.

- Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč .

- Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Soubory ke stažení