Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu KHK a navýšení dotací KHK z rozpočtu MPSV 2017

12. 9. 2017 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 9. 2017 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS. Podepisování bude zahájeno 13. 9. 2017.

Smlouvy a dodatky jsou připraveny k podpisu v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu. Webový odkaz na ostrou databázi: https://sitkhk.ders.cz

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Petru Lehkou. e-mail: plehka@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra. (Platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS)

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

• Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Soubory ke stažení