"OBĚDY DO ŠKOL" VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

8. 3. 2018 Autor: Lucie Feuchter

Královéhradecký kraj připravuje v současné době projektovou žádost do 4. výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ pro školní rok 2018/19 z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Celková finanční alokace výzvy je 50 000 000 Kč.

Projekt Obědy do škol nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci se nacházejí v hmotné nouzi.

Všechny mateřské a základní školy, které chtějí i v následujícím školním roce využít možnosti dotovaných obědů pro tyto děti, se mohou přihlásit do 28. 3. 2018.

Jaká je role škol v projektu?

Školy v tomto projektu nejsou samostatnými žadateli o dotaci, ale jsou partnery žadatele – tedy kraje, což jim značně zlehčuje administrativu. Ani nemusí zjišťovat, které děti mají na obědy v rámci projektu nárok. Vytvoření seznamu dětí, které splňují podmínky zapojení do projektu má na starosti Úřad práce ČR, který zároveň osloví jejich zákonné zástupce a o možnosti zapojit se do projektu je informuje.

Není relevantní, zda škola má vlastní stravovací zařízení nebo stravování zajišťuje externě. Obojí je možné. Zapojit do projektu se mohou i samotná zařízení školního stravování.

Projekt kryje náklady na stravné v plné výši tak, jak by je platili rodiče dětí. V základních školách je to 1 oběd/dítě/den a v mateřských školách je to celodenní stravné, tedy 1 oběd a 2 svačiny/dítě/den.

V případě zájmu o zapojení do projektu pro školní rok 2018/19 je třeba:

  1. vyplnit tabulku vpříloze (do 28. 3. 2018)
  2. uzavřít partnerskou smlouvu skrajem (v průběhu dubna 2018)
  3. sledovat docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů (v průběhu následujícího školního roku)

Seznam podporovaných dětí dostanou zapojené školy během letních prázdnin.

Dotace bude vyplacena zálohově před zahájením školního roku ve výši 100% nákladů na stravné

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příjemce dotace: Královéhradecký kraj

Postavení škol: partneři projektu s finančním příspěvkem (školy dostávají 5% celkových nákladů na stravné, které mohou využít jako odměnu pro administrátora projektu nebo např. na kancelářské potřeby)

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 - 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Feuchter, odbor regionálního rozvoje, tel. 601375644, mail: lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení