Zveřejnění formuláře poplatkového přiznání dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.,

12. 3. 2021 Autor: Pavlína Brátová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vykonávající dle ust. § 15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) správu poplatku za znečišťování ovzduší, zveřejňuje v souladu s ust. § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů, formulář poplatkového přiznání, které je poplatník povinen dle ust. § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Poplatkové přiznání lze podat elektronicky s využitím dálkového přístupu, tedy prostřednictvím ISPOP, příp. systému datových schránek. V souladu s ust. 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, a ust. § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, se poplatkové přiznání podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn ministerstvem.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vykonávající

dle ust. § 15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) správu poplatku za znečišťování ovzduší, zveřejňuje v souladu s ust. § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů, formulář poplatkového přiznání, které je poplatník povinen dle ust. § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Poplatkové přiznání lze podat elektronicky s využitím dálkového přístupu, tedy prostřednictvím ISPOP, příp. systému datových schránek. V souladu s ust. 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, a ust. § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, se poplatkové přiznání podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn ministerstvem.

Datové standardy jsou zveřejněny zde:

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/technicke_pozadavky/datove_standardy_aktualne.html#jump5.