Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Nad Blatinou na období 2022 - 2031

10. 2. 2021 Autor: Aleš Novák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v okrese Jičín, v katastrálním území Dolní Černůtky. Rozloha přírodní památky je dle výše uvedeného nařízení 6,26 ha.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, popřípadě i v jiné dny po telefonické dohodě na telefonním čísle 495 817 418 – Ing. Aleš Novák

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje dotčeným obcím a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 12.03.2021.

Soubory ke stažení