MŠMT ČR znovu vyhlásilo dotační program na údržbu a provoz sportovních zařízení (AKTUALIZOVÁNO)

18. 10. 2017 Autor: Tomáš Záviský

Informace o dotačním neinvestičním programu státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

2. 10. 2017 MŠMT ČR vyhlásilo neinvestiční program státní podpory sportu pro spolky na období 2017 Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení za zrušený Program IV – údržba a provoz sportovních zařízení vyhlášený v rámci státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019 pod č. j. MŠMT – 29154/2016-3.

Jde o finanční podporu na udržování a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví oprávněného žadatele.

Žádost musí být odevzdána v listinné formě na podatelnu MŠMT nebo doručena poštou na adresu MŠMT ČR nejpozději do 16. 10. 2017 do 23. 10. 2017, 24:00 hodin.

Žádost se podává na formuláři vygenerovaném v systému IS-SPORT, který je pro žadatele přístupný od 4. 10. 2017 na adrese http://is-sport.msmt.cz .

POZOR - program MŠMT ČR vypsalo tak, že podpora může být poskytnuta pouze na sportovní zařízení ve vlastnictví oprávněného žadatele nebo jeho pobočného spolku - tedy žadatelem může být pouze sportovní svaz, střešní sportovní organizace, tradiční tělovýchovná organizace a střešní organizace školních sportovních klubů, která spolčuje (sdružuje) sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy nebo školní sportovní kluby, které mají právní formu spolků.

Další informace najdete ve zprávě MŠMT ČR, kde jsou zveřejněny další podrobnosti.

Aktualizováno: MŠMT ČR vydalo k tomuto programu "Dodatek". Další informace najdete ve zprávě MŠMT ČR na stránkách MŠMT ČR.