Trvalé záštity rady kraje významným tradičním sportovním akcím

21. 11. 2017 Autor: Tomáš Záviský

Rada Královéhradeckého kraje 20. 11. 2017 schválila vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím a pravidla k jejich udělování.

Rada Královéhradeckého kraje rozhodla každoročně podporovat významné tradiční sportovní akce národního či mezinárodního významu, které se opakovaně konají na území Královéhradeckého kraje a udělit těmto akcím „trvalou záštitu Rady Královéhradeckého kraje“.

Do nominace mohou být zařazeny významné tradiční sportovní akce národního či mezinárodního významu konané na území Královéhradeckého kraje s víceletou tradicí, které jedinečným způsobem organizují sportovní aktivity a dlouhodobě přispívají k prezentaci, propagaci a dobrému jménu Královéhradeckého kraje.

Návrhy na nominaci je možné podávat do 30. 12. 2017 písemně na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (nebo prostřednictvím podatelny KÚ) a současně e-mailem na: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz.

Výzvu, nominační formulář a kompletní Pravidla pro udělování trvalých záštit Rady Královéhradeckého kraje významným tradičním sportovním akcím najdete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení